Forgotten treasure - Let's discover it

„Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe Zapomniane skarby - odkryjmy je!” to projekt realizowany przez cztery organizacje, z różnych krajów:Polski – koordynator projektu, Chorwacji, Węgier i Litwy. Do realizacji zadań w ramach projektu zaangażowana została młodzieżw wieku 15-25 lat. To uczniowie, studenci i wolontariusze, którzy chcieliby mieć wpływ na to jakie działania,mogące mieć pozytywny wpływ na wizerunek ich miejsca zamieszkania, są tam wdrażane. Celem projektu jest znalezienie miejsc, obiektów itp, które według młodzieży są atrakcyjne – pod względem historycznym, kulturowym itp., a do tej pory pozostawały niezauważane, zapomniane.

Głównym celem tego projektu jest inicjowanie działań wśródlokalnej społeczności, przede wszystkimwśród młodzieży z obszarów wiejskich lub słabo rozwiniętych. Rezultatami projektu będą: strona internetowa z tzw. „lokalnymi skarbami”, wraz z opisami oraz dostępnymi zdjęcia, wystawa ze zdjęciami wszystkich znaleziony „skarbów” – ze wszsytkich krajów biorącyhc udział w projekcie, plakat promujący tę inicjatywę.

W ramach działań projektowych młodzież szuka unikalnych miejsc, obiektów, itp. w swoim regionie, które są ukryte, zapomniane lub pomijane, a następniecały zespół wyszukuje dostępne informacje na temat wybranych „skarbów”. Ostatnim elementem jest promocja „skarbów”, poprzez niniejszą stronę internetową.

Projekt ten może mieć pozytywny wpływ na rozwój personalny młodzieży uczestniczącej w inicjatywie, jak również na organizacje, które go realizują oraz całą społeczność lokalną. Działania w ramach inicjatywy „Zapomniane skarby – odkryjmy je”, mają za zadanieposzerzyć i poprawić wiedzę o historii i środowisku na wybranych obszarach, przede wszystkim wśród mieszkańców tych miejsc oraz turystów. Ponadto dzięki międzynarodwoej współpracy, uczestnicy oraz inni zainteresowani mogą porównywać własne wyniki z efektami pracy grup z innych krajów – właśnie na tej stronie internetowej.

W ramach projektu „Zapomniane skarby – odkryjmy je”, przewidziane są dwa Międzynarodowe Spotkania Projektowe, w których uczestniczy młodzież reprezentująca zaangażowane organizacje – z Polski, Litwy, Węgier, Chorwacji. Jest to okazja, by grupy mogły się poznać, dowiedzieć się jakie są ich opinie na temat projektu i działań, w jaki sposób każda z grup realizuje zadania - międzynarodowa wymiana doświadczeń.

Projekt może przynieść korzyści dla wszystkich uczestników, aktywnie włączonych w realizację zadań, m.in.: nowe umiejętności, rozwój osobisty - młodzieży i pracowników organizacji, nowe znajomości, poprawa promocji obszarów na których odbywają się działania.

Darmowy licznik odwiedzin